Bestuur

Hans Vuuregge
Hans Vuuregge
Voorzitter

Sinds mijn komst in 1980 naar Zaltbommel heeft de Sint-Maartenskerk op mij een grote aantrekkingskracht. Mijn binding met deze monumentale kerk is daarbij niet alleen kerkelijk, maar ook op het muzikale vlak gericht. Met name de jaarlijkse uitvoering van Bach’s Matthäus Passion, mag als één van de belangrijkste uitvoeringen genoemd worden in de Sint- Maartenskerk. Dit prachtige werk over het lijdensverhaal van Christus, waarin het gaat om herkenbare emoties als verdriet, angst, razernij en hoop in onzekere tijden, boeit mij elk jaar weer opnieuw. De ambiance van het gebouw laat je daarbij het verleden voelen, horen en zien.

De organisatie van dit meesterwerk vraagt om een hecht team van vrijwilligers en bestuursleden. Voor dat laatste zet ik mij graag in en draag daarmee een steentje bij aan de continuering van Bach’s Matthäus Passion in Zaltbommel.

In het dagelijks leven was ik tot voor kort werkzaam als General Manager voor een internationaal bedrijf in de industriële koudetechniek.

Marieke Spruijt
Marieke Spruijt
Secretaris

Als inwoner van het bijzondere vestingstadje Zaltbommel vind ik het belangrijk dat er geregeld evenementen plaatsvinden. Met die reden draag ik graag mijn steentje bij aan het organiseren van het grootse culturele evenement: De Matthäus Passion.

Wat is er mooier dan in die geweldige Sint-Maartenskerk het indrukwekkende stuk van J.S. Bach te beleven? Keer op keer levert dat kippenvel op bij mij! Het is een mooie traditie die in mijn ogen zeker voorgezet moet worden.

In het dagelijks leven ben ik directeur op een basisschool en werk ik met veel plezier aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.  Muziek is beleving, emotie, gevoel en hoort thuis in de algemene ontwikkeling van elk kind! Wij werken met een vakdocent muziek, op deze manier kan elk kind zich ook hierin ontwikkelen. Een goede zaak!

Nico La Rivière
Nico La Rivière
Penningmeester

Al op jonge leeftijd ben ik gaan zingen in een koor en doe dat nog steeds. Je kunt hier dus wel van een passie spreken. Via het huidige koor waarin ik zing ben ik in contact gekomen met de Matthäus in Zaltbommel en zo penningmeester geworden van de Stichting Matthäus Passion Zaltbommel.

Een van mijn andere passies is, samen met mijn vrouw, mooie reizen te maken en hierdoor veel van de wereld te zien.

In mijn werkzame leven werkte ik in het bankwezen en de laatste jaren als Kwaliteit en Procesmanager.

Vincent Faaij
Vincent Faaij

Vincent Faaij is het nieuwste bestuurslid en vormt samen met zijn vrouw Carina Lodder een duo binnen het bestuur. Ik ga me vooral bezighouden met de sponsoring. De uitvoering kan vooral bestaan door de vele sponsoren die de uitvoering een warm hart toedragen. Ik vind het echt bijzonder dat de Matthäus Passion zo’n rijke historie heeft in Zaltbommel en ga me inzetten deze traditie in stand te houden.

Zelf ben ik een echt muziekliefhebber en speel gitaar. Voorheen deed ik dit in verschillende bands. Via Carina kwam ik in aanraking met de Matthäus Passion in Zaltbommel en de prachtige muziek die daarbij hoort. In 2022 woonde ik voor het eerst de uitvoering bij in de Sint Maartenskerk en was diep onder de indruk.

Mijn job is ook in Zaltbommel als projectleider bij Lensen Projectinrichters.

Jan Dekkers
Jan Dekkers

De Matthäuspassion is niet weg te denken uit de muzikale baroktraditie in Nederland. Als kind kreeg ik, zoals gebruikelijk in een Nederlands Hervormd gezin, de Matthäus Passion van huis uit mee. Met name ingegeven door mijn vader als amateur organist.

Na een puberale, jong adolescente periode, met overduidelijk heel andere muziekvoorkeuren, ging ik de Matthäus Passion gaandeweg steeds meer waarderen in al z’n aspecten. Zelfs zover, dat ik inmiddels graag meedoe met de uitvoering. Dit als tenor in het koor, indien daar gelegenheid voor bestaat.

Graag draag ik dan ook mijn steentje bij, in woord en daad, aan het behoud van deze traditie met het verzorgen van mooie en bijzondere uitvoeringen van de Matthäus Passion in Zaltbommel.

In het aardse bestaan ben ik als zelfstandig adviseur/ interim-manager werkzaam bij bedrijven, door het hele land, die behoefte hebben aan tijdelijke ondersteuning bij innovatieprojecten of organisatieveranderingen. Dit voornamelijk gericht op toeleveringsbedrijven aan de bouwsector.

Carina Lodder
Carina Lodder

Al sinds mijn achtste jaar ga ik elk jaar, met mijn ouders, naar de Matthäus Passion. De eerste uitvoeringen maakte ik mee in het prachtige Concertgebouw. Als kind was ik diep onder de indruk en nog steeds kan de Matthäus Passion me raken.

Zelf zing ik van kinds af aan. Ik begon in een kinderkoor, later zong ik in Utrecht veel klassieke koorwerken. Vooral van Bach, wat ik geweldig vind om te doen. Vijf jaar geleden verhuisden we naar Zaltbommel. Sindsdien zing ik met heel veel plezier bij interkerkelijk gospelkoor Eljakim.

Hier bezocht ik ook de Matthäus Passion, prachtige uitvoeringen, in de schitterende Sint Maartenskerk. Toen ik in de zomer 2021 gevraagd werd voor het bestuur hoefde ik daarover niet lang te denken. Ik draag graag mijn steentje bij om deze mooie traditie voort te zetten. Na deze afgelopen corona-periode, waarin er ook zo weinig mogelijk was op muzikaal gebied, is dit een heel fijn vooruitzicht.

In het dagelijks leven ben ik intern begeleider op basisschool de Leiboom in Zaltbommel. Het enthousiasme en de puurheid van kinderen blijft prachtig. Muziek vind ik voor kinderen ook zo belangrijk. Mijn eigen kinderen groeien op met muziek. Het verrijkt je leven en dat gun ik iedereen.

Donja van der Waal
Donja van der Waal

Klassieke muziek speelt altijd al een rol in mijn leven. Ik groeide ermee op dankzij mijn zingende ouders en oma. Daarnaast een opa die als hobby klassieke muziek luisterde, met Bach als een van zijn favorieten. Ruim 30 jaar zing ikzelf inmiddels ook met veel plezier bij het Zaltbommels Kamerkoor en in projecten. Graag draag ik het weer over op een jongere generatie. Muziek verbindt mensen en kent vele emoties. Dat is wat ik ook zo mooi vind aan de Matthäus Passion. Je voelt de blijdschap, woede, ontzetting en het verdriet en dat is wat ik ook zingend probeer over te brengen, wanneer ik de Matthäus Passion uitvoer. In 2024 mag ik dat ook weer doen op het podium van de magnifieke Sint-Maartenskerk.

Mijn passie in het dagelijkse leven is projectbeheer van subsidieprojecten. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol. Deze kennis van projectmanagement, communicatie en mijn vlotte pen zet ik sinds 2014 dan ook graag en met veel plezier in binnen het bestuur van de Stichting Matthäus Passion Zaltbommel.