ANBI verantwoording

Weet waaraan u geeft!

Als donateur, sponsor en/of begunstigde heeft u er belang bij dat u inzicht krijgt in het functioneren van onze stichting. Op deze pagina bieden wij u hiervoor een overzicht. Mocht u specifieke doelstellingen willen ondersteunen of aanvullende informatie wensen, neemt u dan contact met ons op!

Introductie

De Stichting Matthäus Passion Zaltbommel te Zaltbommel is een ANBI CI gecertificeerde organisatie. Volgens de statuten is haar doel jaarlijks, op de zaterdag voor Palmzondag, de Matthäus Passion te organiseren in de oude Sint-Maartenskerk te Zaltbommel.

Algemene gegevens

Naam ANBI:  Stichting Matthäus Passion Zaltbommel

Bankrekening: NL14 RABO 0374 3122 30

Kvk nummer: 41059614

RSIN/Fiscaal nummer : 008706530

Website adres: www.matthauspassion.nl

E-mail: info@matthauspassion.nl

Adres: Kerkplein 30, 5301 EK Zaltbommel

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit zes bestuursleden, die zich graag aan u voorstellen.

Doelstelling/visie

De primaire doelstelling is ieder jaar de Matthäus Passion te laten plaatsvinden, op de zaterdag voor Palmzondag, in de Sint-Maartenskerk te Zaltbommel. De uitvoering kan jaarlijks van karakter wijzigen, omdat wij er als stichting aan hechten de Matthäus Passion in diverse interpretaties te laten uitvoeren door verschillende musici en in het bijzonder door jonge musici.

Beleidsplan

Het beleid van de stichting richt zich op het waarborgen van de organisatie van de Matthäus Passion in de Sint-Maartenskerk te Zaltbommel.  Dit alles met het doel break even te draaien en de giften, donaties en sponsorbijdrage weer “terug te schenken” aan het publiek.

Van belang is dat we ons bezighouden met de jaarlijkse organisatie van de Matthäus Passion en daarvoor fondsen, giften, donaties en sponsoren werven. In de komende jaren richt onze aandacht zich speciaal op de jongeren kennis te laten maken met de muziek van Bach (Matthäus Passion).

Beloning

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Voorgenomen bestedingen  

In de maanden april t/m september wordt de programmering van de volgende Matthäus Passion opgesteld. Van belang is dat dit vooraf vastligt in de begroting voor het komende seizoen. Het bestuur keurt deze begroting in haar vergadering goed.

Balans en Inkomsten en uitgaven over de verstreken boekjaren

Hieronder vindt u de balans en staat van Inkomsten en uitgaven die wij jaarlijks, na goedkeuring door het bestuur, op de website van de Stichting Matthäus Passion Zaltbommel publiceren.