Matthäus Passion 2020 afgelast

13 March 2020

In de afgelopen week en dagen zijn de maatregelen vanuit de overheid met betrekking tot de aanpak van het Coronavirus scherper aangezet. Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur van de Stichting Matthäus Passion Zaltbommel genoodzaakt is de uitvoering op zaterdag 4 april te annuleren.

Eenieder die zich heeft ingezet voor onze Matthäus Passion van Rivierenland betreurt deze situatie enorm.

Allereerst het Brabants Kamerkoor uit ’s-Hertogenbosch en het Jeugdkoor van Koorschool Senta die met passie de afgelopen maanden hebben gerepeteerd om een hoogwaardige uitvoering te kunnen brengen. Tegelijkertijd noemen wij hier ook de inzet van beroepssolisten en musici. Dit geheel onder leiding van dirigent Rienk Bakker. 

Alle kaartkopers hebben inmiddels bericht ontvangen van ons over restitutie.

Mensen die een deel of het gehele aankoopbedrag van hun kaarten ten goede willen laten komen aan de musici kunnen hun gift storten op bankrekening NL83 INGB 0001 1273 15 t.n.v Stichting Brabants Kamerkoor o.v.v. Donatie Matthäus Passion Zaltbommel. Zij zorgen voor een goede verdeling van de opbrengst onder alle solisten en musici.  

Wij hopen u volgend jaar in betere tijden weer gezond te mogen begroeten.

Met een vriendelijke groet.

Bestuur Matthäus Passion Zaltbommel